4.300.000

Fucoidan Z hộp 150 viên x 353mg.

Nước sản xuất: Nhật Bản.

Mã sản phẩm Nhật Bản: 4560309750069.

Thương hiệu: Aimu Co., Ltd.

0368826868