1.600.000

Tảo Vàng Ex nội địa Nhật Bản 2000 viên

Nước sản xuất: Nhật Bản (hàng nội địa).

Mã sản phẩm Nhật Bản: 4562282910607.

Thương hiệu: DIC Life Tech Co., Ltd

0368826868