2.390.000

NHAU THAI NGỰA ĐUA NHẬT BẢN 450.000MG BE WHITE PREMIUM 30 GÓI.

Nước sản xuất: Nhật Bản (hàng nội địa).

Mã sản phẩm Nhật Bản: 4589735330096

Thương hiệu: Fixel Corporation.

Nhà sản xuất: Vivid Co., Ltd

Miễn phí vận chuyển toàn quốc (Free Ship).

0368826868