6.000.000

Fucoidan Umino TAKARAMONO 130 viên.

Nước sản xuất: Nhật Bản.

Mã sản phẩm Nhật Bản: 4580629530004.

Số Công bố Bộ Y Tế: 7024/2020/ĐKSP.

Thương hiệu: Nakanihon Capsule Co.,Ltd.

0368826868