1.200.000

An cung ngưu hoàng hoàn phòng chống đột quỵ Nhật Bản hộp 1 viên.

Mã sản phẩm Nhật Bản : 4987309270012.

Nước sản xuất : Nhật Bản.

Thương hiệu: NIHONSEIYAKUSHOUJI CO., LTD.

0368826868